Úkoly pro nemocné

15.10. - 19.10. 2018

Český jazyk: do str. 30, PS do str 18. Čítanka: do str. 29, PS do str. 20. Matematika: do str. 33 + 48, 49. Prvouka: do str.22, PS do str.22.

—————

8.10. - 12.10. 2018

ČJ: význam slova (slova nadřazená, podřazená, souřadná), antonyma - do str.25, PS - do str.16. ČT: PS do str. 19.  M: numerace do 30, do str. 28. PRV: do str. 20.

—————


slonikove